Com serà el retorn a les escoles al juny?

Els centres escolars podran obrir les aules a la fase 2 per fer activitats de “suport i orientació” als alumnes. El Departament d’Educació ha presentat un pla d’obertura que remarca que en cap cas es poden fer classes lectives. Els centres acabaran el curs el 19 de juny de manera telemàtica, no podran obrir per a tots els alumnes alhora, es podran fer serveis d’acollida per als pares que no puguin teletreballar i es posarà especial atenció als estudiants de final d’etapa. Repassem per cursos les directrius que ha donat Educació.

Foto: Pau Masó


Llars d’infants

Es podrà donar servei a un màxim de cinc infants per espai i es prioritzarà l’atenció dels fills i filles dels pares que no puguin teletreballar. No hi haurà servei de menjador i no s’autoritza el retorn d’infants de 0 a 12 mesos. Ho explica el conseller d’Educació, Josep Bargalló.

 

Infantil i Primària

No es podrà obrir per tots els alumnes alhora, ni tampoc per fer activitats lectives. Les aules es poden obrir de forma puntual per a grups reduïts d’alumnes i sempre que el professor cregui que és necessari per fer activitats de caràcter “emocional” i de retrobament. Es podran fer activitats per als alumnes de sisè amb un màxim de 15 estudiants per espai. També es podran fer tutories personalitzades amb cita prèvia. Per als cursos de tres a sis anys es podrà fer un “espai d’acollida” de nou del matí a una del migdia per als pares que no poden teletreballar. Aquest espai serà d’un màxim de 13 alumnes.

 

Instituts

Es podran obrir per fer activitats d’orientació als alumnes de 4t d’ESO i per fer activitats de suport a la preparació per a la Selectivitat per 2n de Batxillerat. En tots els casos, no es podrà superar els 15 estudiants per espai.

 

Què passa amb els alumnes que no acaben etapa educativa?

Per a tots aquells cursos que no són final d’etapa, el Departament permet fer atencions puntuals en grups reduïts pel bé emocional del col·lectiu, però que en cap cas no seran trobades permanents. Segons Educació, les tutories personalitzades també han de ser eines perquè al juny els alumnes que no són de sisè de Primària, quart d’ESO o segon de Batxillerat, puguin tenir un contacte amb l’escola i el tutor.

 

Amb quines mesures es podrà tornar a l’escola al juny?

La mascareta serà obligatòria tant per alumnes com per professors en aquells casos que no es pugui garantir la distància de dos metres. En el cas dels alumnes, l’ús de mascareta serà a partir dels cinc anys. Caldrà un rentat de mans periòdic a l’entrada i sortida del centre i es recomana que els pares no entrin a l’interior de l’escola. Els professors també s’hauran de rentar les mans cada vegada que acompanyin un infant al lavabo o el moquin. És necessari que hi hagi diversos punts de rentat de mans, sabó dosificador i tovalloles d’un sol ús.
S’haurà de ventilar els espais abans d’entrar i sortir, tres vegades al dia i almenys durant 10 minuts. Es netejarà amb especial atenció les zones de més contacte i es prioritzarà que cada infant utilitzi el seu propi material.

Respon