Consells escanyats

En 4 anys els pressupostos dels Consells Comarcals gironins s’han reduït un 12%, per sota de la mitjana catalana. La part grossa d’aquesta reducció s’ha notat a les inversions mentre que les plantilles han resistit millor. Aquestes administracions reclamen acabar amb la situació actual on tenen competències transferides però els diners que han de rebre no estan regulats.  

Una sessió plenària del Consell Comarcal de la Garrotxa (Jordi Altesa) 

Els 41 Consells Comarcals de Catalunya han passat de tenir un pressupost global de 600M€ el 2009 a 500 el 2012. Amb això, segons dades de l’Idescat, el que s’ha reduït dràsticament és la inversió que ha baixat un 65%, mentre que la partida de personal ho ha fet però un 9%. En el dia a dia, aquesta caiguda del finançament ha obligat a retallar per tots cantons, tal i com reconeix el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona.

A la Garrotxa, el pressupost s’ha reduït 4 milions en sis anys, el mateix que ha baixat el del Ripollès, que té un pressupost menor. El president del Consell d’aquesta comarca, Miquel Rovira, ha explicat que també són víctimes de la imprevisibilitat de la Generalitat ja que els promet uns diners per projectes concrets i després n’acaben sent menys. Només al Consell Comarcal del Ripollès la Generalitat li deu 2,7M€. El pressupost aprovat pel 2015 puja a 7,6M€. Els Consells de zones no metropolitanes es reivindiquen com una manera de mantenir serveis que els municipis per si sols no podrien pagar. Per això, reclamen solucionar el problema del finançament ja que se’ls hi van traspassar competències sense que es regulés l’aportació econòmica.

A la Garrotxa el pressupost del Consell Comarcal va arribar al seu màxim l’any 2009 quan es va arribar als 18M€ i des d’aleshores no ha parat de caure fins als 14,5 previstos pel 2015. A les dues comarques la situació no ha estat tan crua com en altres llocs de Catalunya perquè en prou feines tenien crèdits i endeutament.

Respon