El Consorci Forestal denuncia que el pla de l'Alta Garrotxa “incompleix” l'estratègia de biodiversitat del Govern

L’associació de propietaris s’ha reunit amb el conseller Calvet i li ha comunicat que faran una esmena a la totalitat al document.

Reunió del Consorci amb el Departament de Territori (ACN)


La seva oposició no és cap sorpresa. El maig passat ja van demanar la retirada del pla en el transcurs de l’assemblea de l’associació on també hi va assistir la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà.

L’associació de propietaris consideren alguns aspectes “molt greus’. Així per exemple, denuncien la manca d’un “compromís ferm per reforçar la gestió compartida amb els ajuntaments i els propietaris”. També hi troben a faltar un reglament de gestió per als espais d’interès natural (PEIN) i unes instruccions per l’elaboració dels plans. En aquest sentit, consideren “inadmissible” que no s’inclogui una memòria econòmica amb els costos i instruments financers previstos per aconseguir els objectius del pla.

D’altra banda, reclamen un treball conjunt amb l’administració forestal i representants de la propietat per identificar les masses forestals que es deixaran a evolució lliure (no s’hi podrà fer cap mena d’actuació).

Finalment, el Consorci Forestal considera que no hi ha hagut un procés de participació previ, tal com preveu la legislació i els acords internacionals en la matèria. Asseguren que això suposa la imposició d’un model de conservació i de gestió “contraris a les necessitats de l’Alta Garrotxa”. Del total de la superfície de la zona, el 89% és de titularitat privada.

Respon