El TSJ sentencia que la planta de Triatge de la Garrotxa es pot ubicar a Sant Jaume si es modifica el Pla Especial

El jutge ha dictaminat que la planta no pot tocar sòl protegit i que cal adaptar els accessos a la instal·lació. Això ha fet que des del Consell Comarcal es llegís la sentència d’una manera i des de l’Ajuntament de Sant Jaume d’una altra.

Imatge gràfica de la futura planta de triatge 


La sentència deixa clar que la planta de triatge es pot ubicar a Can Coma de Baix si es modifica el Pla Especial que hi ha redactat actualment. Una de les modificacions és pel que fa al “sòl de protecció especial”: cal que la infraestructura no trepitgi àrea protegida (part de la parcel·la de Can Coma de Baix ho és). En aquest sentit, la sentència diu que el centre sí que es pot construir en “terrenys rústics” perquè, precisament, la llei permet que “el sòl no urbanitzable pugui ser objecte d’actuacions específiques per destinar-lo a activitats o equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en medi rural”.

Els fulls de la sentència del TSJ (Pau Masó)


L’altra modificació que exigeix el TSJ són els accessos: el jutge diu que cal adaptar-los perquè facin una amplada mínima de set metres, un fet que no es compleix en la seva totalitat al Pla Especial actual.

El jutge, doncs, accepta la ubicació de la planta a Can Coma de Baix, però amb la condició de modificar el Pla Especial. Aquest fet ha generat punts de vista diferents des de les dues parts més implicades en el cas: el Consell Comarcal creu que la planta és viable a Can Coma de Baix i l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca assegura que el Pla actual no ho permet. Malgrat tot, la sentència encara no és ferma i hi ha possibilitat de presentar recurs de cassació.

Consulta la sentència del TSJ

Un equipament amb polèmica

Fins arribar a la sentència, però, entremig hi va haver un acord que va quedar en no-res. El 2016, el Consell i l’Ajuntament van decidir que la planta canviés d’ubicació, i que es construís al polígon Pla de Politger. Però els plans d’ampliació d’una de les empreses del polígon, i el fet que no quedessin més terrenys, van obligar el Consell a fer marxa enrere. I a tornar a situar Can Coma de Baix com l’única alternativa, en contra de la voluntat de l’Ajuntament. Això va fer que el contenciós es tornés a activar, i que la decisió final quedés en mans del TSJC, que ara ha dictat sentència.

 

 

Respon