Endesa s'amaga al Parc Natural

 

La millora de part de la xarxa de baixa tensió que hi ha a zones boscoses del municipi de Santa Pau, dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, busca integrar la xarxa elèctrica al seu entorn natural.

El canvi ha suposat una inversió de 25.000€ en la renovació de 2.5 quilòmetres de cablejat que alhora suposarà una millora de qualitat del subministrament d’energia al municipi garrotxí. A més, aquest tipus de disseny instal·lat minimitza el risc d’incendi forestal.

L’acció duta a terme per l’empresa ENDESA forma part dels plans d’inversió de la companyia a les comarques de Girona. 

Respon