La construcció d’habitatges a la Garrotxa registra l’augment més alt dels últims dotze anys

El nombre d’immobles iniciats el 2018 va créixer un 155%, una pujada que no es produïa des del 2006. A més, per primera vegada en els últims set anys la xifra de noves construccions ha superat el centenar. Malgrat això, el nombre d’immobles acabats segueix molt per sota de les noves construccions. 

Els immobles construïts a la Garrotxa continuen en augment

L’any passat a la Garrotxa es van construir 138 habitatges nous. Són 84 més que el 2017, un augment del 155% que representa l’increment més alt des del 2006. Fa dotze anys que la comarca no experimentava un increment d’aquestes característiques. Els 138 habitatges nous del 2018 també trenquen amb la tònica dels últims vuit anys: des del 2010 la construcció anual s’havia quedat estancada per sota el centenar d’immobles nous. El 2018 va trencar aquesta tònica. Malgrat aquestes dades que posa de manifest l’Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa, un dels seus impulsors, Francesc Canalias, alerta que el nombre d’edificis iniciats encara és superior al nombre d’edificis acabats.

 

El nombre d’habitatges acabats el 2018 va ser de 54, una xifra que queda molt per sota dels 138 que es van iniciar l’any passat. Des de l’esclat de la crisi l’any 2008 el saldo, però, ha estat positiu a la Garrotxa. S’han iniciat uns 1.300 immobles i se n’han acabat 2.160, arrossegant encara el gruix d’immobles inacabats que va deixar la bombolla immobiliària. Paral·lelament, l’accés a l’habitatge s’ha convertit en un problema social pels elevats preus de lloguer o les discriminacions a certs col·lectius. Des de Càritas Garrotxa, el seu president, Carles Oller, recordava fa uns dies en una entrevista al Cinc Minuts Més de Ràdio Olot, que falta voluntat política.

 

Més enllà de la construcció el que ha augmentat els últims anys han estat els contractes de lloguer. L’any passat se’n van formalitzar 1.200, una xifra que ha crescut darrerament igual que ho ha fet el preu: un lloguer a la Garrotxa costa de mitjana, avui en dia, 425 euros al mes. Són 65 euros més que fa tres anys.

Respon