La Formació Professional segueix sent garantia de trobar feina a la Garrotxa

Segons les últimes dades publicades per l’Institut la Garrotxa, set de cada deu alumnes que fan un grau acaben trobant feina. Asseguren, però que cal reforçar la formació contínua, actualment insuficient a la comarca. Des del principal centre de formació de la Garrotxa també indiquen que “cal valorar” més els estudis d’FP, els quals sedueixen cada vegada més els col·lectius adults. 

L’IES Garrotxa és el principal centre de formació FP de la comarca (Ràdio Olot)


Des de ja fa uns anys, les empreses han posat la mirada en els perfils tècnics. Això ha fet que tenir un grau superior o un grau mitjà sigui garantia de trobar feina. Ara mateix el mercat laboral garrotxí està necessitat de treballadors que hagin cursat algun curs de Formació Professional. Tant és així que des de l’Institut la Garrotxa indiquen que només el 6% dels seus alumnes es troben en situació d’atur un cop acabats els estudis. Segons una enquesta feta pel mateix centre, més del 70% han trobat feina i un 28% continua estudiant. El cap d’Estudis de Formació Professional, Eduard Campderrich, assegura que la tendència ve de temps enrere.

Quins reptes té l’FP?

Malgrat les bones dades d’inserció laboral, des de l’IES Garrotxa remarquen que cal seguir treballant per casar l’oferta i la demanda. Campderrich diu que caldria augmentar els titulats, prestigiar l’FP i evitar l’abandonament.

 

La formació contínua, insuficient a la comarca

Només el 28% dels estudiants que l’any passat van acabar un grau a l’IES Garrotxa han seguit estudiant. Des del centre diuen a Ràdio Olot que la comarca té dèficits en la formació continuada, però també remarquen que cada vegada més, l’FP està sent una via per al col·lectiu adult que vol reciclar-se. La sotsdirectora de cicles formatius de l’IES Garrotxa és Carme Espunya.

 

L’IES Garrotxa ja compta amb convenis amb 55 empreses per dur a terme formació dual. Actualment el centre ofereix 15 cicles de grau mitjà i superior. En sis anys, el nombre d’alumnes d’FP ha crescut un centenar.

 

 

Respon