La Garrotxa lidera el creixement de l'economia gironina

Juntament amb la Selva van ser les comarques que més van créixer el 2017. El sector responsable d’aquest creixement ha estat la indústria. A la Garrotxa ha crescut un 4,5% en l’últim any. En detriment, el sector primari és el que més perd.

Imatge aèria de la ciutat d’Olot (Ràdio Olot)


Totes aquestes dades s’extreuen de l’Anuari Econòmic Comarcal que publica anualment el BBVA. En el d’aquest any, la Garrotxa hi apareix com una de les comarques que més creixen a Catalunya i la que més ho fa a Girona, juntament amb la Selva. Per això, l’Anuari fins i tot s’atreveix a dir que la nostra comarca ja ha superat la crisi.

El document analitza  l’evolució de l’economia basant-se en el Valor Afegit Brut (VAB), un indicador que mesura tant la productivitat com la riquesa generada, i que és molt semblant al PIB.A la Garrotxa aquest indicador ha crescut en un 3,3%, per sobre la mitjana gironina i igualant la mitjana catalana. L’autor de l’estudi, Josep Oliver, diu que el sector exterior és “el principal motor de l’expansió” i que comarques com la Garrotxa i la Selva “en sortiran beneficiades”.

La indústria, el motor garrotxí

El motiu del creixement de la comarca de la Garrotxa s’ha d’anar a buscar al sector de la indústria. I en concret en sectors de la maquinària i equip mecànic, la química, i el cautxú i els plàstics. Aquest últim és el que més creix (un 6,8 respecte a l’últim any). Però el sector que segueix tenint més pes a la indústria garrotxina és l’alimentari amb un 36,9% de presència. Oliver assenyala que el creixement industrial ha estat gràcies a l’augment de la productivitat. L’autor de l’Anuari assenyala que l’ocupació encara no s’ha recuperat del tot i calcula que ho farà el 2020.

La indústria ha estat el sector responsable del creixement durant l’últim any (Ràdio Olot)

L’ocupació creix en els serveis

On sí que ha crescut l’ocupació ha estat al sector serveis. A la Garrotxa l’afiliació va créixer el 2017 en un 3% i tanca la dècada que va des del 2007 amb 2.000 persones més treballant en l’àmbit dels serveis. En l’òptica de la demarcació, Oliver diu que Girona té molt a prop sortir de la crisi.

El camp perd pes 

El sector més perjudicat és el primari. Segueix una evolució negativa en els últims anys i continua la davallada també el 2017, on la caiguda va ser el 2,4%. El descens es produeix tant a la ramaderia, en el sector boví, com en l’agricultura, amb descensos en plantes farratgeres, cereals i hortalisses.

Respon