PIB de 1.700 milions i la indústria com a motor de l'economia: les macromagnituds de la Garrotxa

El PIB de la Garrotxa ja supera els 1.700 milions d’euros. La indústria i els serveis segueixen sent els sectors que impulsen l’economia de la comarca. Són dades macroeconòmiques que reflecteix l’últim l’Observatori per al Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa. Pel que fa a la renda, els garrotxins segueixen situant-se per sota la mitjana catalana i actualment es troba als 20.000 euros.

Per sisena edició es publica l’Observatori (Pau Masó)


L’últim Observatori per al Desenvolupament Sostenible ha actualitzat les dades macroeconòmiques de la Garrotxa. D’un any per altre el PIB ha crescut un 3%  i s’ha situat als 1.717 milions d’euros. Per sectors, la indústria i els serveis són qui aguanta l’economia garrotxina. El sector industrial representa el 48% del valor afegit brut i els serveis el 45%. Malgrat això, si mirem la productivitat, la situació no està tan igualada: la indústria produeix 87’2 milions d’euros anuals i els serveis es queden als 56 milions. Un dels coordinadors de l’Observatori, en Francesc Canalias, explica que hi ha més diferències entre els dos sectors.

Treball precari

Pel que fa a la renda, els garrotxins cobren 3.000 euros menys a l’any que la resta de catalans. La renda mitjana a la comarca està als 20.045 euros, 800 més que l’any passat. Malgrat això, Canalias assegura que a la Garrotxa hi ha llocs de treball amb poca qualificació i una precarietat elevada.

L’observatori recull diferents índexs d’àmbits de la comarca (Pau Masó)


 

El 2018 es va tancar amb 800 llocs de treball més que el 2017, però el 83% dels nous contractes han estat a temporals. En matèria laboral, la comarca segueix tenint una de les taxes d’atur més baixes de Catalunya i actualment se situa al 7,6%, tres punts per sota de la mitjana catalana. Amb tots aquests números, es pot dir que la crisi econòmica del 2008 ja ha passat de llarg, però Canalias reflexiona fins a quin punt la comarca n’ha sortit millor o pitjor.

 

Per sectors més especialitzats, veiem entre les dades que l’agroalimentari és el sector amb més presència dins la indústria, amb un 17% de presència en el Valor Afegit Brut comarcal. El segueixen la maquinària, el químic i el plàstic. Destaca la caiguda de les arts gràfiques que ha passat de la segona posició el 2014 a la cinquena el 2017. A l’àmbit dels serveis, predomina el comerç amb un 14% de pes, seguit del sector sanitari i social, les activitats professionals científiques i administratives, i seguidament l’hostaleria. Aquí la caiguda ha estat de les immobiliàries que han passat d’ocupar la segona posició el 2014 a ocupar el cinquè lloc del sector serveis en l’actualitat.

Respon