Les obres de la C-66 destapen restes medievals a Sant Ferriol

Han deixat al descobert una casa forta medieval i dos esquelets d’individus joves. La localització de l’edifici, d’uns 500 m2, ha obligat a desviar la carretera i en un futur es podrà continuar excavant.

Imatge de les restes trobades (ACN)


La casa data d’entre el segle IX i el XIII. La seva localització era desconeguda fins ara si bé hi havia documentació de l’època d’un indret on es cobraven tributs per anar de Besalú a Banyoles. La coordinadora de l’excavació, Cristina Belmonte, parla d’un edifici de “molta entitat”.

 

També han aparegut dos esquelets d’individus joves que caldrà estudiar.

 

A Serinyà, les mateixes obres a la carreta han tret a la llum sitges ibèriques i ceràmiques del segle I i III a.C. De moment n’han aparegut tres i no es descarta que en surtin més.

Segons Belmonte les estructures estan en “força bon estat”. La coordinadora explica que es veia que hi havia un turó petit a la zona però amb la neteja i retirada de terres han aparegut parets de fins a 2 m d’alt i una amplada d’entre 50 i 60 cm.

L’Ajuntament de Sant Ferriol creu que s’haurà de fer una recerca més endavant i amb el suport de les administracions perquè són un municipi petit. Els treballs arqueològics s’allargaran encara una o dues setmanes més. Un cop identificat tot, es tornarà a tapar a l’espera de poder fer més excavacions.

Respon