L'Espai de Reflexió Ètica del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, una iniciativa pionera a Catalunya

S’hi reflexiona sobre comportaments ètics. Fins a dia d’avui s’hi treballen problemàtiques internes referents a l’ètica i, en un futur, es preveu obrir aquest espai a altres organismes i persones externes al Consorci. 


Un ERESS o Espai de Reflexió Ètica de Serveis Socials és un òrgan de caràcter consultiu per debatre qüestions de caràcter ètic en aquest àmbit. El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa és una de les entitats pioneres a Catalunya en impulsar un espai d’aquestes característiques dins l’àmbit social. La iniciativa va sorgir el 2013 amb la voluntat de fer-hi arribar totes aquelles qüestions de debat que tinguessin els propis professionals del Consorci. Margarida Coma és treballadora social i referent amb temes d’ètica al Consorci.


Sis anys més tard, creuen que aquesta cultura s’ha impregnat a tot l’equip de professionals del Consorci. Amb reunions bimensuals es tracten els punts que els preocupen als propis treballadors i d’aquí en surten unes recomanacions, mai directrius. D’ara endavant, l’objectiu ha de ser incorporar reflexions i qüestions de persones i entitats externes al Consorci.


El Consorci d’Acció Social de la Garrotxa és pioner en aquest àmbit a Catalunya. Alguns serveis socials del país s’han interessat per conèixer aquesta metodologia i la seva pràctica real.

Respon