Mieres instal·la compostadors públics de matèria orgànica

Els veïns de Mieres  ja no hauran de llançar les restes orgàniques al contenidor del rebuig sinó que podran reaprofitar-ho per fer compost. Des de fa uns dies, s’ha posat en marxa una prova pilot amb tres compostadors d’ús col·lectiu on els veïns que hi vulguin participar podran llençar-hi les restes. Després d’unes sis setmanes es convertiran en compost que podran utilitzar per a casa seva.

L’alcalde, Enric Domènech, al costat d’un dels compostadors de Mieres (ACN)


El disseny dels compostadors és el mateix que va provar amb èxit l’escola olotina Bisaroques, un termocompostador giratori que evita males olors i insectes perquè no toca a terra. A aquest municipi de més de 300 habitants no sortia rentable la recollida porta a porta i per això l’equip de govern ha ideat un nou sistema, amb l’ajut del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA), que ha costat 4.000 euros. L’alcalde de Mieres, Enric Domènech, detalla els avantatges del model de compostatge escollit per la prova pilot.

Fa uns anys, als pobles rurals la resta orgànica anava a parar als horts o als animals però aquesta pràctica s’ha anat perdent i Mieres no n’és una excepció. El seu alcalde admet que a les masies encara es fa però que a la majoria d’habitatges, sobretot les del nucli urbà i a les segones residències, aquest tipus de residus acaben al contenidor de rebuig (fracció resta), encarint així la factura de recollida. Es dona el cas, a més, que aquest municipi té la població disseminada en diferents nuclis i això fa que no sigui viable econòmicament la recollida selectiva de l’orgànica com ja s’està fent a altres punts de la demarcació.

L’Ajuntament ha fet una sessió informativa amb els veïns interessats on se’ls ha explicat com funciona i se’ls ha lliurat el cubell. Calculen que s’hi acolliran un centenar de veïns. En total s’han distribuït tres compostadors d’ús col·lectiu a tres punts diferents: dos de mida gran situats a l’aparcament municipal i a l’entrada del poble, a tocar dels restaurants, i el tercer, més petit, al Pujolet. Domènech explica qu el’ús dels compostadors és voluntari.

Durant el 2016, Mieres (d’uns 300 habitants) va generar 146,94 tones de residus, un 7% menys que l’any anterior. El 72,62% corresponien a rebuig o resta mentre que el 22,7% era de recollida selectiva (paper, vidre i plàstic) i el 6,68% restant, voluminosos. El que es vol precisament amb aquesta prova pilot és reduir els residus de rebuig reaprofitant les restes orgàniques per fer-ne compostatge.

 

Respon