La Taula Jove de la Garrotxa: consells de salut d'adolescent a adolescent

Una xarxa de joves que pugui donar consells de salut a altres adolescents. Aquest és l’objectiu, un any més, de la Taula Jove de la Garrotxa. A través de formacions mensuals es crea un grup d’adolescents perquè puguin resoldre dubtes al seu radi d’amistats sobre sexualitat, addiccions o relacions de família. A través d’aquesta iniciativa s’han pogut detectar casos que han necessitat l’atenció d’especialistes.

Una imatge dels joves que hi participen (Consell Comarcal)

Tenen entre 16 i 19 anys i difonen consells saludables sobre les principals temàtiques que interessen als adolescents. Gràcies a la formació que reben poden assessorar els seus amics de tal manera que la comunicació es fa d’igual a igual i evita haver d’anar a consultar a un expert o persona més gran. S’anomenen “agents de salut joves” i la iniciativa s’impulsa des del Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa. Des d’aquí es forma els joves perquè el coneixement pugui expandir-se entre adolescents. Segons una de les tècniques d’aquesta àrea, Cristina Riera, a través d’aquesta iniciativa s’han pogut arribar a detectar casos que necessitaven suport d’un professional.

Riera assegura que el boca orella funciona i que els consells que es donen a les formacions tenen una bona difusió gràcies als agents de salut joves. Any rere any des del Consell Comarcal se segueixen formant nous adolescents. Actualment hi ha 22 joves de diferents municipis garrotxins que un cop al mes aprenen bones pràctiques sobre la sexualitat o consells per evitar addicions. Segons la tècnica del Servei de Joventut, s’ha detectat que molts es perden a l’hora de trobar informació per resoldre dubtes.

Durant les passades festes de Nadal, la Taula Jove ja va celebrar la primera trobada de l’any. Durant aquest 2018, els joves participants s’aniran trobant mensualment per seguir aprenent i difonent bons consells de salut.

Respon