Un estudi determina quins són els hàbits de consum dels garrotxins

Els ciutadans compren majoritàriament els dilluns i els dissabtes. La gent gran ho fa al matí, i els més joves a la tarda. La freqüència de compra va des d’un cop al dia fins a un cop al mes. El document observa grans diferències entre les diferents franges d’edat.

Els garrotxins sol anar a comprar entre dos i tres cops per setmana.

Un 15% dels garrotxins surten a comprar cada dia. Ho fan, sobretot, pels productes alimentaris. La gran majoria, però, sol fer-ho entre dos i tres cops per setmana. Els productes d’equipament personal són els que tenen una freqüència de compra més llarga. Els garrotxins comprem roba cada tres o sis mesos de mitjana. El regidor de Promoció Econòmica d’Olot, Estanis Vayreda, assenyala que hi ha moltes variacions segons els grups d’edat.

 

Les diferències entre edats també s’observen en els horaris de compra. Mentre que els més grans ho fan al matí, els joves prefereixen la tarda. Els dilluns i els dissabtes són els dies que més es compra a la ciutat d’Olot.

Respon