Cerca

Data:

Persones Grans Grans Persones

Programa de divulgació sobre l'envelliment de les persones.
Autors: Joel Tallant
Participants: Joan Viñas, gerent i Núria Busquets, psicòloga de la Residència Ntra.Sra.del Tura d'Olot