El traçat que proposa Territori per a la variant de les Preses ja apareixia en estudis de fa 17 anys

La proposta de fer passar la variant pel marge dret del Fluvià ja era sobre la taula el 2003 en un informe del Consell Comarcal. En tot aquest temps s’ha publicat una vintena de traçats, estudis i documents per perfilar, eliminar alternatives i acabar en una opció que ja es presentava des d’un primer moment.

Imatge de la carretera de les Preses, per on passaria la nova variant (Ràdio Olot)


Un estudi del Consell Comarcal de l’any 2003 sobre la “protecció, ordenació i regulació dels usos del riu Fluvià” és l’origen del traçat que determina l’Estudi Informatiu publicat fa poques setmanes per Territori. En ell es plantejaven dues alternatives per a la variant de les Preses; totes dues en superfície i a prop del riu Fluvià: el mateix que proposa ara Territori.

Malgrat els estudis informatius del 2006 i el 2009, no va ser fins al 2011 quan la Direcció General de Carreteres va apostar per les conclusions del Consell Comarcal i va ordenar analitzar-les fent un estudi hidrològic i hidràulic. El mateix alcalde de les Preses, Pere Vila, reconeix al programa Km21 que la variant del seu poble ve de lluny

 

L’estudi hidràulic fet fa deu anys sobre l’opció que presentava el Consell Comarcal va concloure que es necessitava “l’adopció de mesures addicionals” com barreres de terra  “per minimitzar els efectes de la seva construcció”. A més, també ja s’assenyalava que l’alternativa més correcta era la que passava pel marge dret del riu.


L’opció del Consell passa a ser la més factible

La viabilitat de les alternatives del Consell van portar Territori a redactar el 2014 un Estudi Informatiu que inclogués els dos traçats. Aquest informe proposava una variant pel marge esquerre i una altra pel marge dret del Fluvià. Un informe de l’ACA va desestimar el traçat pel marge esquerre per “modificar el perfil del terreny i empitjorar les condicions d’inundabilitat”. D’aquesta manera, i després de més de deu anys el traçat que ja havia estudiat el Consell Comarcal, i que passava pel marge dret del Fluvià, se situava el 2014 com l’opció més idònia.

“L’estudi actual ha de ser el definitiu”

Segons Vila, l’estudi presentat fa poques setmanes, i que aposta per l’opció que plantejava el Consell Comarcal fa 17 anys, hauria de ser el definitiu.

 

Els estudis i informes de l’última dècada han servit per reduir el nombre de carrils, s’han analitzat les opcions de Marboleny, s’ha escollit el marge dret del Fluvià i, per últim, s’ha proposat soterrar la via. Cada vegada la variant s’ha anat acotant fins a arribar a l’últim Estudi Informatiu que presenta un traçat amb quatre alternatives, però totes quatre passen per la plana agrícola de la Vall i pel marge dret del Fluvià, tal com proposava el Consell Comarcal de la Garrotxa l’any 2003.

Respon