Les mesures de seguretat que han de seguir els casals aquest estiu

Quatre metres quadrats per participant, grups de com a màxim deu nens, distàncies de seguretat entre ells i desinfeccions constants. Són les principals mesures de seguretat que hauran de seguir tots els casals d’estiu. Les repassem totes.

Els casals d’estiu seran totalment diferents (IME Olot)

La limitació d’aforament

Cada participant haurà de tenir quatre metres quadrats per a ell. El nombre de participants a un casal d’estiu dependrà, doncs, de com sigui de gran l’espai on es facin les activitats.

Els grups

Els grups hauran de ser de com a màxim deu nens i un monitor. Les activitats s’hauran de fer sempre respectant les distàncies de seguretat


Les desinfeccions

A cada espai on s’hagi fet una activitat s’hi haurà de penjar una graella on s’aniran anotant els moments en què s’ha netejat i desinfectat. A més, per a cada activitat que es faci s’haurà de nomenar un responsable de prevenció i higiene. Aquesta figura és obligatòria. També s’haurà d’habilitar un punt de rentat de mans on es pugui anar de manera sistemàtica i hi haurà d’haver gel hidroalcohòlic en punts estratègics

L’accés al casal

S’haurà de dissenyar un protocol d’entrades i sortides. La norma diu que s’hauran de fer en torns de 10 minuts per cada unitat de convivència. Es podrà entrar o sortir simultàniament si es respecta una distància de 10 metres.

Els desplaçaments

Si es fan sortides i desplaçaments en un autocar privat, l’aforament haurà de ser del 50% com a màxim i tots els ocupants hauran de portar mascareta.


La mascareta

L’ús de la mascareta només serà obligatori als mitjans de transport i en aquells moments en què no sigui possible mantenir la distància de seguretat entre els participants. També n’hauran de portar aquells monitors o visitants que vinguin de fora esporàdicament.

Els requisits

És “altament recomanable” que els participants al casal tinguin el calendari vacunal al dia i és imprescindible que les famílies acreditin l’estat de salut del seu nen en un model de “declaració responsable” que se’ls proporcionarà per omplir.

Cada casal haurà de disposar d’un pla de confinament, un document que estableixi el procediment a executar en cas que s’hagi de fer un confinament per un cas de coronavirus.

Respon