Cerca

Data:

5'+ 3ª hora

5'+ El Despertador de Ràdio Olot
Autors: Joel Tallant, Neus Asin i Pere Farjas
Participants: Josep Anguera, Economista i Tina Ruiz, Directora del programa Olot'Entén de Ràdio Olot